Повідомлення

[13.05.2019] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів 26 04 2019'
[29.04.2019] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів'
[29.04.2019] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік'
[25.04.2019] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Повідомлення про проведення загальних зборів'
[25.04.2019] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Повідомлення про проведення загальних зборів'
[25.03.2019] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента'
[22.03.2019] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ» повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 26.04.2019'
[22.03.2019] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ» повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 26.04.2019'
[20.03.2019] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" змінює реквізити Товариства
[19.03.2019] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" створює веб-сайт Товариства
[02.05.2018] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (станом на 27_04_2018)'
[02.05.2018] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (27_04_2018)'
[02.05.2018] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (станом на 27_04_2018)01'
[02.05.2018] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітентa (станом на 27.04.2018)'
[26.04.2018] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік'
[23.04.2018] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація, щодо загальних зборів акціонерів відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»'
[15.03.2018] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'нформація, щодо загальних зборів акціонерів відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства'
[15.12.2017] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 15.12.2017'
[25.05.2017] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (станом на 27 04 2017)'
[17.05.2017] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства (станом на 27.04.2017)'

Початок Попер. 1 2 3 4 5 Наст. Кінець