Повідомлення

[20.03.2013] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (станом на 20_03_2013)'
[27.12.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента(станом на _27_12_2012)'
[12.11.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (станом 12_11_2012)'
[29.05.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік (29.05.2012)'
[29.05.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік (станом на 29.05.2012'
[28.05.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (станом на 28 05 12)'
[06.04.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Підсумки голосування на загальних зборах 06.04.2012'
[04.04.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Звіт ревізійної комісії за 2011 р'
[02.04.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Протокол чергових загальних зборів акціонерів 06.04.2012'
[02.04.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Протокол чергових річних загальних зборів 06.04.2012'
[06.03.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій (станом на 05-03-2012)'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація щодо вартості чистих активів емітента'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Опис бізнесу'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Основні види діяльності'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Регулярна Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація про державну реєстрацію емітента'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація про засновників таабо учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)'

Початок Попер. 2 3 4 5 6 Наст. Кінець