Повідомлення

[28.05.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (станом на 28 05 12)'
[06.04.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Підсумки голосування на загальних зборах 06.04.2012'
[04.04.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Звіт ревізійної комісії за 2011 р'
[02.04.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Протокол чергових загальних зборів акціонерів 06.04.2012'
[02.04.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Протокол чергових річних загальних зборів 06.04.2012'
[06.03.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій (станом на 05-03-2012)'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація про зобов'язання емітента'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація про осіб, послугами яких користується емітент'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація про стан корпоративного управління'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація щодо вартості чистих активів емітента'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Опис бізнесу'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Основні види діяльності'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Регулярна Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація про державну реєстрацію емітента'

Початок Попер. 2 3 4 5 6 Наст. Кінець