Повідомлення

[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'інформація, щодо загальних зборів акціонерів відповідно до ч. 4 ст. 35 ЗУ Про акціонерні товариства'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Банки, що обслуговують емітента'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація про зобов'язання емітента'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація про осіб, послугами яких користується емітент'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)'
[28.02.2012] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація про стан корпоративного управління'
[28.04.2011] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Протокол чергових річних загальних зборів 28.04.11'
[31.12.2010] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента'
[31.12.2010] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду'
[31.12.2010] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Річна фінансова звітність за 2010'
[02.03.2010] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'нформація про загальні збори акціонерів 02.03.2010'
[18.03.2003] АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" додає документ 'Інформація про випуски акцій'

Початок Попер. 2 3 4 5 6 Наст. Кінець